09
09

در این قسمت، امکان افزایش اعتبار به مبلغ دلخواه تا سقف 8,000,000 ریال در هر روز، فراهم می باشد که مبلغ پرداختی از بدهی شما کسر و در غیر این‌صورت به عنوان بستانکاری ثبت خواهد شد.


لطفا شماره رایتل را بدون 09 وارد کنید.
09
09
سقف افزایش اعتبارسیمکارت دایمی در هرروز سقف 8،000،000 ریال می باشدو مبلغ وارد شده باید مضربی از 10،000 ریال باشد.
ریال
دارندگان کارت بانک های عضو شتاب می توانند از درگاه/ های بانکی موجود، اقدام به افزایش اعتبار خود نمایند. پس از پرداخت، امکان استرداد وجه وجود ندارد
انتخاب بانک